• Domov
  • Zobozdravstvo
  • Ortodontska Ambulanta

Ortodontska Ambulanta

Klara Lipoglavšek, dr.dent.med., spec.čeljustne in zobne ortopedije

Renata Sabo, zob. asist.

Ordinacijski čas: 

  • Ponedeljek: 7.30 do 11.30 (načrtovanje ort. aparatov)
  • Torek: 7.00 do 19.00
  • Sreda: 7.00 do 19.00
  • Četrtek: 7.30 do 11.30 (načrtovanje ort. aparatov)
  • Petek: 7.30 do 11.30 (načrtovanje ort. aparatov)

Pregled pri ortodontki se opravi po predhodnem naročilu. Napotnico je potrebno oddati v poštni nabiralnik, ki se nahaja v vhodu v ZD Lendava, na podlagi katerih se vabi bolnike po pošti.

Prvi specialistični pregled mora biti opravljen pred dopolnjenim 16. letom starosti.

Ob pregledu je potrebno s seboj prinesti:
* zdravstveno kartico,
* ortopantomogram (sliko zobovja), ki ne sme biti starejši od 2 let, dobite ga pri osebnem zobozdravniku,
* izvide specialista čeljustne in zobne ortopedije,
* zobno ščetko.

Pacienti, ki se naročajo na spec. pregled morajo imeti sanirano zobovje in brezhibno higieno!

Pri tem vas opozarjamo, da v primeru, da se na vabilo ne boste odzvali in svojega izostanka ne boste opravičili, se ponovno uvrstite na konec čakalnega seznama.

Za vodenje čakalnega seznama v ambulanti je odgovorna Renata Sabo, zob.asist.

ODPRAVA TEŽAV Z NESNEMNIM ORTODONTSKIM APARATOM

Cenik – samoplačniške storitve

Odgovorna oseba za čakalne dobe v ZD Lendava je:

– Nina Bojnec, dosegljiva po tel. 02 5789251

Okvirno čakalno dobo za našo ambulanto (in vse druge ambulante v Sloveniji)  lahko preverite na  spletnem naslovu: https://cakalnedobe.ezdrav.si.

Na podlagi petega odstavka 14.b člena, enajstega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 15.a člena, drugega in šestega odstavka 15.b člena ter drugega odstavka 15.č člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) ministrstvo za zdravje izdaja Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve. V naši ambulanti čakalna doba za prvi specialistični pregled presega najdaljšo dopustno dobo, zato smo vas dolžni seznaniti z možnostjo, da lahko ortodontske storitve uveljavljate pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo. Seznam izvajalcev in čakalne dobe posameznih izvajalcev so objavljene na spletni strani ZZZS in NIJZ. Če drugega izvajalca z dopustno čakalno dobo v Republiki Sloveniji ni, se zglasite na nacionalni točki za čezmejno zdravstveno varstvo pri ZZZS. (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana; tel: 01/30 77 222 ali e-naslov: kontakt@nkt-z.si)

Odpoved termina s strani pacienta in posledice neopravičenega izostanka na termin ( 15. člen Zakona o pacientovih pravicah)
Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz objektivnih razlogov, ki jih določi minister za zdravje (smrt v družini, hospitalizacija, bolezen), pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotne listina preneha veljati. Če je pacient neopravičeno odsoten ba enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava te napotitve konča.

Informacije - Koronavirus

Informacije glede testiranj, cepljenja, itd. - SPREMEMBA S 06.03.2023