• Domov
 • Predstavitev
 • Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto Zdravstveni dom Lendava (https://www.zd-lendava.si), za katerega skrbi Zdravstveni dom Lendava – Egészségház Lendva (v nadaljevanju: ZD Lendava)

 1. Uvodno o dostopnosti

Vsem, ki obiščete spletno mesto Zdravstveni dom Lendava (https://www.zd-lendava.si), želimo, da se počutite dobrodošle in imate dobro uporabniško izkušnjo.

Spletno mesto želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato je oblikovano v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta, torej tako, da so vsebine prilagojene za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja (v nadaljevanju: ranljive skupine).

Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo spletnih mest in mobilnih aplikacij ZD LENDAVA za vse uporabnike, smo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.1. Slednje predstavljajo skupek smernic in standardov, katerih osnovni namen je višja dostopnost vsebin, objavljenih na spletu za ranljive skupine.

 1. Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto Zdravstveni dom Lendava (https://www.zd-lendava.si) vam omogoča:

 • izbiro velikosti pisave (preko gumba »Dostopnost« na domači strani),
 • izbiro barvne sheme spletnega mesta (preko gumba »Dostopnost« na domači strani),
 • izbiro kontrasta spletnega mesta (preko gumba »Dostopnost« na domači strani),
 • izbiro svetlega ozadja spletnega mesta (preko gumba »Dostopnost« na domači strani),
 • možnost izbire podčrtanih povezav spletnega mesta (preko gumba »Dostopnost« na domači strani),
 • izbiro berljive pisave (uporabnikom z disleksijo je na voljo možnost preklopa med serifno in ne-serifno pisavo),
 • spletno mesto ima iskalnik, ki je postavljen na vidno mesto,
 • spletno mesto je optimizirano in dostopno za različne naprave: mobilne telefone, tablične ali namizne oziroma prenosne računalnike,
 • spletišče deluje predvidljivo.
 1. Ocena skladnosti

Spletno mesto Zdravstveni dom Lendava (https://www.zd-lendava.si) je zaradi spodaj navedenih izjem delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Trenutno spletno mesto Zdravstveni dom Lendava (https://www.zd-lendava.si) še ni v celoti prilagojeno za uporabo ranljivim skupinam, saj bi bile za ZD Lendava finančne posledice oziroma časovni vložek nesorazmerne s koristjo za uporabnika. V tem primeru lahko uporabniki do informacij dostopajo na druge načine (telefonsko, po e-pošti).

 1. Nedostopne vsebine na spletnem mestu – ocena nesorazmernega bremena

Nekatere vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za ZD LENDAVA. ZD LENDAVA nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni. Vse informacije iz spletnega mesta so uporabnikom dostopne tudi na druge načine (telefonsko, osebni obisk).

Primeri vsebin, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti:

 • Nekateri vizualni elementi (predvsem fotografije in podobno) nimajo vpisanega optimalnega nadomestnega besedila. Njegovo dodajanje za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika.
 • Struktura tabel in naslovov (v sporočilih za javnost in v gradivih) ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.
 • Vse fotografije na spletnem mestu še niso opremljene z nadomestnim besedilom. Pri tem poudarjamo, da so fotografije v sporočilih za javnost in številnih gradivih zgolj dekorativne narave oziroma vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih nadomestnih besedil.
 1. Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 19. 4. 2023.
Izjava je pripravljena na podlagi samoocene.

 1. Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnem mestu, lahko zainteresirana javnost dobi na:

Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih/nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na elektronski naslov info@zd-lendava.si ali nas pokličete na 02/5789-210 (sprejemna pisarna).

 1. Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si.

 1. Izvršilni organ za morebitne postopke

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Inšpektorat za javni sektor
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
T: 01 478 83 84
E: gp.ijs@gov.si

 

Informacije - Koronavirus

Informacije glede testiranj, cepljenja, itd. - SPREMEMBA S 06.03.2023