• Domov
  • Predstavitev
  • Dejavnost ZD Lendava

Dejavnost ZD Lendava

Zaposleni v Zdravstvenem domu s svojim znanjem in prizadevanjem želimo bolnikom in drugim uporabnikom ponuditi najboljšo raven zdravstvenih storitev. Zaposlenim dajemo dostop do takih informacij in dela, ki jim omogočajo dopolnjevanje znanja in osebni strokovni razvoj.
Vizija našega zdravstvenega doma je ostati sodobna zdravstvena ustanova, ki bo po medicinskih storitvah in strokovnosti na področju zdravstva dosegala najvišje standarde, tako na območju Slovenije kot tudi na mednarodni ravni.

Dejavnosti ZD Lendava

Zdravstveni dom Lendava je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na primarni in sekundarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Zdravstveno varstvo na primarni ravni obsega dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in lekarniško dejavnost. Primarna raven zdravstvenega varstva je dostopna brez napotnice. Zdravstveno varstvo na sekundarni ravni obsega dejavnost specialističnih ambulant in bolnišnično dejavnost. Potrebna je napotitev zdravnika primarne ravni. Naše dejavnosti zajemajo tudi preventivne sistematske preglede, ki se izvajajo z namenom aktivne skrbi za ohranjanje zdravja zaradi pravočasnega odkrivanja zdravstvene problematike in izvedbe ozaveščanja ciljnih populacij (npr. sistematični pregled pred vstopom v šolo, pregled v tretjem in petem letu starosti…).

V okviru podrobnejših pregledov izvajamo tudi namenski preventivni pregledi (pregled v drugem mesecu zaradi ohranjanja dojenja,pregled pred cepljenjem, pregled pred vstopom v vrtec, pregled pred zdraviliškim zdravljenjem…).

V Zdravstvenem domu Lendava te dejavnosti opravljamo predvsem za območje občine Lendava. Sprejemamo pa tudi bolnike iz drugih zdravstvenih regij, če nimajo organizirane ustrezne zdravstvene dejavnosti na regionalni ravni oziroma kadar so k nam napoteni iz drugih zdravstvenih ustanov.

Pri zdravljenju je bolnik pri nas na prvem mestu.

 

Financiranje programov

Občina Lendava je v letu 2022 sofinancirala:

  • dejavnost srečevanja kluba zdravljenih alkoholikov v višini 5.440,00 EUR
  • dejavnost diabetološke posvetovalnice v višini 5.440,00 EUR

Informacije - Koronavirus

Informacije glede testiranj, cepljenja, itd. - SPREMEMBA S 06.03.2023