• Domov
  • Nujna medicinska pomoč
  • Zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je izdalo Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15) – v nadaljevanju Pravilnik o NMP, ki je začel veljati dne 14. 11. 2015. Pravilnik o NMP v VII. poglavju ureja tudi področje zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah.

Pravilnik o NMP je dostopen na spletni strani: https://www.uradni-list.si/1/content?id=123617

Po določbah 24. člena Pravilnika o NMP se zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah ureja s pisnim dogovorom med organizatorjem prireditve in izvajalcem zdravstvenega varstva.Zaradi lažje organizacije naprošamo vse organizatorje, da oddajo izpolnjeno vlogo za presojo najmanj 15 dni pred načrtovano prireditvijo na naslov:

* Preko e-pošte: info@zd-lendava.si
* Po navadni pošti na naslov: Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava

Zavod si pridržuje pravico, da odkloni zagotavljanje zdravstvenega varstva v primeru, ko presodi, da ne more zagotoviti zdravstvenega varstva na prireditvi.

Informacije - Koronavirus

Informacije glede testiranj, cepljenja, itd. - SPREMEMBA S 06.03.2023