Laboratorij

Odgovorni lab. inženir: Jasmina Farič, mag.lab.biomed.

Ostali zaposleni:

  • Andreja Ferenčak, dipl.inž.lab.biomed.,
  • Aleksandra Kepe, dipl.inž.lab.biomed.,
  • Zlatko Raduha, lab.teh.,
  • Nuša Gjerkeš, lab. teh.

ORDINACIJSKI ČAS

Ponedeljek: 6:45 – 14:00

Torek: 6:45 – 14:00

Sreda: 6:45 – 14:00

Četrtek: 6:45 – 14:00

Petek: 6:45 – 14:00

Malica: 10:00 – 10:30

V soboto, nedeljo in med prazniki klinični laboratorij ne obratuje.

Odvzem biološkega materiala:

Vsak delavnik od ponedeljka do petka med 6:45 -10:00 uro

Odvzem krvi za določitev železa (Fe): 6:45 – 9:00 ure

Odvzem krvi za ščitnične hormone (TSH, T3, T4): 10:30 – 12:30

Termin za odvzem biološkega materiala dobijo pacienti pri zdravniku, v primeru samoplačniških preiskav, pa se je potrebno naročiti na telefonski številki:

Sprejem: 02/578 92 42

Odvzem biološkega materiala za NUJNE primere v dopoldanskem delovnem času:

Vsak delavnik od ponedeljka do petka: 6:45 – 14:00

Odvzem biološkega materiala v popoldanskem delovnem času (od 14:00 – 17:00 ure)

Ponedeljek, sreda, četrtek: 14:00 – 17:00

Odvzemi se vršijo za preiskovance, ki imajo napotitev izdano popoldne istega dne. Ob napotitvi mora zdravnik izbrati termin za odvzem.

Kontakt:

Sprejem: 02/578 92 42

Biokemični odsek: 02/578 92 47

Pisarna: 02/578 92 54

E-mail: laboratorij@zd-lendava.si

Klinični laboratorij  je organiziran kot samostojna delovna enota v ZD Lendava. Opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva. Dejavnost je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasli populaciji in varovancem domov starejših občanov. Pokriva laboratorijske preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, preiskave preventivnih pregledov medicine dela, športa in prometa ,samoplačnikov  ter zunanjih naročnikov (zdravnikov zasebnikov).

Dejavnost laboratorija obsega:

  • sprejem preiskovanca in naročila laboratorijskih preiskav
  • izvajanje obremenitvenih in presejalnih testov
  • odvzem in sprejem biološkega materiala (kri, urin, blato)
  • priprava vzorcev: centrifugiranje, razdeljevanje, shranjevanje in odpošiljanje biološkega materiala v druge ustanove
  • izvajanje osnovnih preiskav iz polne krvi, seruma, plazme, urina in blata
  • nadzor nad laboratorijskimi testi, ki se izvajajo ob preiskovancu v zdravstvenih postajah (ZP Črenšovci, ZP Turnišče, ZP Dobrovnik).

Laboratorij je opremljen z najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne analize bioloških materialov, nenehno uvaja nove preiskave, skladno z zahtevami klinične prakse. Vsi procesi in postopki vseh faz laboratorijskega dela so sledljivi in dokumentirani. Laboratorijsko delo poteka preko laboratorijskega informacijskega sistema, ki je povezan s celovitim  sistemom od naročanja laboratorijskih preiskav do elektronskega prenosa rezultatov opravljenih analiz.

Klinični laboratorij ZD Lendava je dne 05.05.2011 pridobil dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS na podlagi 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 23/05) in 4. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. l. RS št. 64/2004).

20.06.2016 je klinični laboratorij pridobil podaljšanje dovoljenja za delo iz Ministrstva za zdravje za obdobje 5 let. Dne 04.04.2022 je laboratorij ponovno pridobil podaljšanje dovoljenja za izvajanje preiskav s področja medicinske biokemije za obdobje 5 let.

Pri načrtovanju in oblikovanju laboratorijskega procesa sledimo strokovnim in tehničnim pogojem pravilnika.

Za doseganje kakovosti smo vzpostavili celovit sistem zagotavljanja kakovosti, ki vključuje načrtovanje in vodenje postopkov v vseh fazah laboratorijskega procesa (predanalitičnem, analitičnem in poanalitičnem). Sistem zagotavljanja kakovosti urejamo z izvajanjem  in organiziranjem notranje kontrole kakovosti in zunanje ocene kakovosti (SNEQAS, RIQAS).

Seznam preiskav  v kliničnem laboratoriju

Čas izvedbe preiskav v kliničnem laboratoriju

Cenik laboratorijskih preiskav za samoplačnike

Priprava preiskovanca pred odvzemom biološkega materiala:

Informacije - Koronavirus

Informacije glede testiranj, cepljenja, itd. - SPREMEMBA S 06.03.2023