• Domov
  • Dispanzerji
  • Patronažna Služba

Patronažna Služba

 

 

OBVESTILO O DELOVANJU PATRONAŽNE SLUŽBE V ZD LENDAVA

  • Ob razglasitvi epidemije se v patronažni dejavnosti v skladu z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 18/2020 z dne 11. 3. 2020) prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, razen preventivnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

  • Od preventivnih obravnav se bodo v patronažnem varstvu izvajale preventivne obravnave samo za otročnice in novorojenčke, odpuščene iz porodnišnice,- do obdobja, ko še niso vključeni v preventivno obravnavo pri pediatru.

  • Obvezno se opravljajo vsi prvi patronažni obiski odpuščenih otročnic/novorojenčkov (zaradi izrednih razmer se lahko izjemoma zgodi, da prve obravnave ne bo mogoče zagotoviti v 24 urah po odpustu).

  • Vsi nadaljnji preventivni obiski otročnic in novorojenčkov se izvajajo po strokovni presoji medicinske sestre v patronažni dejavnosti glede na kriterije ranljivosti otročnice in/ali novorojenčka in/ali družine.

  • V času epidemije se izvajajo le najnujnejši kurativni patronažni obiski, katerih opustitev bi lahko imela izrazito negativne posledice za zdravje pacienta ali bi celo ogrozila njegovo življenje.

  • Frekvenca izvajanja nujnih kurativnih patronažnih obiskov se prilagaja stopnji samooskrbe pacienta in virov pomoči, ki mu jih lahko nudi družina, v dogovoru z zdravnikom, ki je naročnik kurativnega patronažnega obiska in strokovni presoji medicinske sestre v patronažni dejavnosti.


Služba polivalentne patronaže predstavlja izvajanje vseh dejavnosti patronažnega varstva, klasična polivalentna patronaža, babiška zdravstvena nega in zdravstvena nega bolnika na domu.

Patronažne medicinske sestre:

* Andreja Časar, vodja patronažne službe

* Silvija Baksa

* Tatjana Mlinarič

* Katja Kuk

* Doris Gal Kiralj

* Bogdan Klavdija

* Beata Jaklin

* Karmen Seči

* Erika Gaber Horvat

Delovni čas:

  • Pon – pet: med 7.00 in 19.00 uro,
  • Sobota, nedelja in prazniki samo za nujne obiske po naročilu zdravnika in obisk otročnic, ki so prejšnji dan prišle iz porodnišnice.

Telefonska številka patronažne službe: (02) 578 9 255.

Patronažna služba ZDL izvaja naslednje dejavnosti: Klasična polivalentna patronaža predstavlja izvajanje naslednjih obiskov, glede na pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar štejemo med preventivno dejavnost:

* osem patronažnih obiskov v družini z dojenčkom v starosti do enega leta,

* dva dodatna patronažna obiska pri dojenčkih slepih in invalidnih mater do 12. meseca otrokove starosti,

* en obisk v 2. in 3. letu starosti,

* dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 7 do 25 let, ki so v domači oskrbi in se ne šolajo,

* en obisk pri nosečnici v drugi polovici nosečnosti,

* dva patronažna obiska na leto v družini bolnika z aktivno tuberkulozo in dva patronažna obiska na leto pri zavarovanih osebah starih nad 25 let, ki so kronično bolni, težki invalidi, osameli in socialno ogroženi ter z motnjami v razvoju.

Patronažna zdravstvena nega nosečnice, otročnice in novorojenčka predstavlja izvajanje babiške zdravstvene nege, prav tako preventivna dejavnost:

* nosečnica je upravičena do enega obiska v zadnjem tromesečju nosečnosti,
* otročnica in novorojenček pa do patronažnih obiskov naslednji dan po prihodu iz porodnišnice, ki se vršijo po potrebi (8 obiskov do dopolnjenega 12. meseca starosti otroka).

Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu je kurativna dejavnost in predstavlja izvajanje negovalnih intervencij, ki jih predpiše na delovnem nalogu osebni izbrani zdravnik:
* osebna higiena in zdravstvena nega bolnika,
* nega vseh vrst stom (traheostoma, gastrostoma, nefrostoma, jejunostoma,…)
* aplikacija predpisane in dogovorjene terapije:
* injekcije, prevezi, menjava trajnih urinskih katetrov pri ženskah, kateterizacija pri ženskah, klistir, odvzem šivov in sponk, infuzije, učenje samostojne aplikacije injekcij, razgibavanje, odvzem blata, urina in krvi za laboratorijske preiskave, obravnava bolnika s kisikom na domu.

Služba polivalentne patronaže predstavlja izvajanje vseh dejavnosti patronažnega varstva, klasična polivalentna patronaža, babiška zdravstvena nega in zdravstvena nega bolnika na domu. Vse te naloge izvaja ena patronažna medicinska sestra na svojem terenskem območju.

Informacije - Koronavirus

Informacije glede testiranj, cepljenja, določanja protiteles itd.