• Domov
  • Dispanzerji
  • Patronažna Služba

Patronažna Služba

Patronažna služba je organizirana kot samostojna služba na primarni ravni zdravstvenega varstva v okviru JZ ZD Lendava.

Patronažne medicinske sestre obiskujemo ranljive, rizične skupine prebivalcev, pri katerih izvajamo tako preventivno dejavnost, kot zdravstveno nego bolnika na domu.

Preventivna dejavnost – sem spadajo obiski:

  • nosečnic, dojenčkov in otročnic, otrok v drugem in tretjem letu starosti, slepih in slabovidnih z motnjami v razvoju v starosti od 7 do 25 let, ki so v domači oskrbi in se ne šolajo
  • kronično bolnih oseb in težkih invalidov
  • starostnikov nad 65 let
  • oseb, ki se ne odzovejo v nacionalne preventivne programe (DORA, ZORA, SVIT)

Kurativna dejavnost – predstavlja izvajanje vseh negovalnih intervencij, ki jih predpiše osebni izbrani zdravnik na delovni nalog.

Delovni čas:

  • Ponedeljek – petek: med 7.00 in 19.00 uro,
  • Sobota, nedelja in prazniki samo za nujne obiske po naročilu zdravnika in obiski novorojenčkov, v 24 urah po odpustu iz porodnišnice.

Telefon za naročanje:  02/ 57 89 255

Elektronska pošta: patronaza@zd-lendava.si

Vsak delovnik od 7.00 do 8.00 ali od 14.00 do 15.00.

PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE TERENSKO OBMOČJE
ANDREJA ČASAR, dipl. med. sestra

vodja patronažne službe

tel: 02/ 5789 412 ali 031 649 607

e-pošta: andreja.casar@zd-lendava.si

ČRENŠOVCI

SREDNJA BISTRICA

GORNJA BISTRICA

SILVIJA BAKSA, dipl. med. sestra

tel: 02/ 5789 494 ali 031 649 583

 

MOSTJE

BANUTA

GENTEROVCI

RADMOŽANCI

KAMOVCI

ŽITKOVCI

DOBROVNIK

SAŠA VUČKO, dipl.med.sestra

tel: 02/ 5789 255 ali 041 788 522

 

ČENTIBA

LENDAVSKE GORICE

DOLGOVAŠKE GORICE

DOLGA VAS

KATJA KUK, dipl. med. sestra 

tel: 02/ 5789 412 ali 070 743 873

 

ŽIŽKI

VELIKA POLANA

MALA POLANA

BREZOVICA

DOLNJA BISTRICA

DORIS GAL KIRALJ, dipl. med. sestra

tel: 02/ 5789 255 ali 031 649 664

 

LENDAVA

DOLNJI LAKOŠ

GORNJI LAKOŠ

BOGDAN KLAVDIJA, dipl. med. sestra

tel: 02/ 5789 255 ali 031 649 784

 

DOLINA

PINCE

PINCE MAROF

PETIŠOVCI

TRIMLINI

BENICA

BEATA JAKLIN, dipl. med. sestra 

tel: 02/ 5789 494 ali 031 649 651

DOBROVNIK

KOBILJE

STREHOVCI

RENKOVCI

KARMEN SEČI, dipl. med. sestra

tel: 02/ 5789 490 ali 031 649 810

TURNIŠČE

NEDELICA

GOMILICE

DORIS KOLOŠA, dipl.med.sestra

tel.:02/5789 412 ali 031 649 842

 

HOTIZA

BREZOVEC DEL

KOT

KAPCA

GABERJE

ERIKA GABER HORVAT, dipl. med. sestra

tel: 02/ 5789 490 ali 031 649 825

ODRANCI

TRNJE

Informacije - Koronavirus

Informacije glede testiranj, cepljenja, itd. - SPREMEMBA S 06.03.2023