• Domov
  • Dispanzerji
  • Fizioterapija

Fizioterapija

(Lokacija: Center za reševanje in zaščito Lendava, Glavna ulica 96, 9220 Lendava)

PACIENTE V ZD LENDAVA NA FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO NAROČAMO V:

• ponedeljek od 10:15 do 17:15 ure
• torek – pet od 07:45 do 14:45 ure

DELOVNI ČAS:

• Ponedeljek        od  10:00 – 18:00 
• Torek                  od  7:00 – 15:00
• Sreda                  od  7:00 – 15:00
• Četrtek               od  7:00 – 15:00
• Petek                  od  7:00 – 15:00

ORDINACIJSKI ČAS:

• Ponedeljek     od       10:15 – 17:45
• Torek              od        7:15 – 14:45
• Sreda              od        7:15 – 14:45
• Četrtek           od        7:15 – 14:45
• Petek              od        7:15 – 14:45

MALICA:

• Dopoldan  od  10:30 – 11:00
• Popoldan  od  14:45 – 15:15

 KONTAKTNI PODATKI :

• tel.:  070 669 295
• e-pošta: fizioterapija@zd-lendava.si
• Glavna ulica 96, 9220 Lendava (Center za zaščito in reševanje Lendava)

Naročite se lahko v skladu z Navodili 6. člena uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev z delovnim nalogom:
• osebno v ambulanti v ordinacijskem času,
• na telefonsko številko: 070 669 295,
• po elektronski pošti delovni nalog, skeniran z obeh strani, pošljete na naslov: fizioterapija@zd-lendava.si,
• pošljete delovni nalog po navadni pošti na naslov Glavna ulica 96, 9220 Lendava.

V kolikor na delovnem nalogu ni navedene vaše kontakte številke, vas naprošamo, da jo pripišete.

Zavarovane osebe morate delovni nalog izvajalcu predložiti:
• s stopnjo nujnosti “zelo hitro” v 7 dneh,
• s stopnjo nujnosti “hitro” in “redno” v 21 dneh po njegovi izdaji,
• datum za izdajo delovnega naloga se začne naslednji dan po njegovi izdaji,
• iztek roka na dela prost dan na roke ne vpliva,
• izvajalec storitve ima po prejemu delovnega naloga še pet dni časa, da osebo uvrsti na čakalni seznam.

ODGOVORNA OSEBA ZA VODENJE ČAKALNE KNJIGE

• Leon Šajt, dipl. fiziot.

OSTALI IZVAJALCI FIZIOTERAPIJE  V ZD LENDAVA:

•   Marjan Brunec, dipl. fiziot.
•   Márta Imre Hullan, dipl. fiziot.
•   Bernadett Vargáné Horváth, dipl. fiziot.
•   Lara Nemec, dipl. fiziot.

ODSOTNOST S TERAPIJE

Pacient ali v njegovem imenu ožji družinski član, lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve v stopnji nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki veljajo za vse stopnje nujnosti in je možna večkrat v okviru iste napotitve, vendar s pisnim opravičilom. Po preteku 30 dni od termina odpoved iz objektivnih razlogov ni mogoča in ni veljavna, zato se šteje kot neopravičena odsotnost.

OPRAVIČENA ODSOTNOST

Za opravičeno odsotnost po preteku 10 dni, pred začetkom obravnave, se upoštevajo samo objektivni razlogi:
• nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
• nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
• smrt ožjega družinskega člana pacienta.

NEOPRAVIČENA ODSOTNOST

Kadar pacient ne pride na termin ali termina ne odpove, v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga črta s čakalnega seznama. Kadar je pacient odsoten iz neupravičenih razlogov na enem iz med terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Ponovna uvrstitev pri tem izvajalcu je možna po poteku treh mesecev, razen če izvajalec presodi, da bi pri tem bilo ogroženo pacientovo zdravstveno stanje.

V primeru neopravičene odsotnosti pacienta, ga črtamo s čakalnega seznama in se ponovno lahko naroči na našo storitev šele po preteku 3 mesecev.

Informacije - Koronavirus

Informacije glede testiranj, cepljenja, itd. - SPREMEMBA S 01.02.2023