• Domov
  • Ambulante
  • Ambulanta družinske medicine

Ambulanta družinske medicine

Ambulante družinske medicine delujejo v sklopu družinske medicine posameznih zdravnikov.

Namen ambulante je:

* Zgodnje odkrivanje bolnikov z določenimi kroničnimi obolenji (astma, KOPB, sladkorna bolezen, povišan krvni pritisk, depresija itn.), s presejalnimi metodami:

–  Napotitve na presejalne laboratorijske preiskave.

–  Izpolnjevanje vprašalnikov

–  Merjenje telesne teže, višine, krvnega pritiska, saturacije SO2, ITM

–  Spirometrija

* Boljša oskrba kroničnih bolnikov s svetovanjem in zdravstveno vzgojno obravnavo glede dejavnikov tveganja (kajenje, debelost, telesna neaktivnost, alkohol itn.)

* Spremljanje zdravstvenega stanja kroničnih bolnikov zaradi preprečevanja poslabšanja bolezni

* Pomoč pri prepoznavanju znakov bolezni oz. poslabšanju bolezni, samooskrbi, rednem in pravilnem jemanju zdravil, uporabi medicinsko tehničnih pripomočkov.

Delovni čas ambulant družinske medicine je objavljen pri posamezni splošni ambulanti.

Informacije - Koronavirus

Informacije glede testiranj, cepljenja, itd. - SPREMEMBA S 06.03.2023