• Domov
  • Zdravstveni dom Lendava - Egészségház Lendva

Spoštovani,

zaradi naraščanja števila obolelih za SARS-COV-2 vas kolektiv Zdravstvenega doma Lendava prosi, da prihajate na naročene preglede

z zaščitnimi maskami.

Hvala za razumevanje


OBVESTILO

V skladu s sproščanjem ukrepov na ravni države bomo v Zdravstvenem domu Lendava znova prešli na delovanje vseh družinskih/splošnih ambulant, vendar z upoštevanjem vseh navodil ter potrebnih varnostnih ukrepov glede​​ vstopanja in gibanja po prostorih zdravstvenega doma.

S ciljem čim boljšega obvladovanja stanja in preprečevanja srečevanja pacientov v prostorih zdravstvenega doma bomo izvajali naslednje​​ ukrepe:

  • vsi pacienti (razen pacientov z življenje ogrožujočimi stanji)​​ so se dolžni pred prihodom v ambulanto obvezno predhodno naročiti po telefonu

  • v zdravstveni dom bodo lahko vstopali le naročeni pacienti (pregled, laboratorij…)

  • pacienti, ki bodo potrebovali nujno medicinsko pomoč, bodo napoteni v ambulanto nujne medicinske pomoči

  • pacienti bodo vstopali posamično​​ 

  • ob vstopu v zdravstveni dom si bo pacient moral razkužiti roke in nadeti zaščitno masko

  • pacientu se dovoli vstop v prostore ZD ob uri, ko je naročen, zato prosimo vse paciente, da ne prihajajo več kot​​ 5​​ minut pred naročenim terminom.

 

Če imate povišano telesno temperaturo ali kažete znake akutne okužbe dihal,

(prehlad, ​​ bolečine v žrelu, kašelj),

 

OSTANITE DOMA​​ in ne hodite v zdravstveni dom nenapovedano,

 

temveč​​ POKLIČITE​​ 

v ambulanto​​ izbranega osebnega zdravnika. V primeru njegove odsotnosti, boste v ZD Lendava prejeli vsa nadaljnja navodila za Vašo obravnavo.

 

Hvala za razumevanje.


PRIPOROČILA za preprečevanje okužb z virusom Covid – 19


Telefonska št. ZD Lendava: 02 5789 210

Telefonska št. za nujno medicinsko pomoč: 112

 

Čakalne dobe v ZD Lendava

Nacionalne čakalne dobe

Odsotnost zdravnikov in zobozdravnikov

Informacije za paciente – naročanje na pregled

Temeljno poslanstvo ZD Lendava je zagotavljati uporabnikom zdravstvenih storitev, predvsem občanom naših občin (Lendava, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Črenšovci, Odranci, Velika Polana) čim bolj dostopno, optimalno in kakovostno skrb za zdravje na področju preprečevanja in zdravljenja bolezni in poškodb.

Vodijo nas vrednote, kot so: strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izobrazbo, medsebojno zaupanje, zanesljivost, upoštevanje in izvajanje dogovorov, natančno izvajanje nalog, upoštevanje delovnega časa, stalen osebnostni razvoj zaposlenih, dobro sodelovanje v timu, pozitivno komuniciranje z uporabniki in s sodelavci, odgovornost do uporabnikov in sodelavcev, pripadnost zavodu in še katere.

Želimo ostati dostopna, ključna zdravstvena ustanova na primarnem nivoju na območju naših občin  za izvajanje preventivnih dejavnosti, za organiziranje dežurne službe, učna baza za srednješolski in univerzitetni kader ter partnerji pri oblikovanju zdravstvene politike občin ustanoviteljic.

Pot h kakovosti ni končana: eden od temeljnih aksiomov kakovosti so stalne izboljšave. Zunanje presoje se ponavljajo vsako leto, zato je pojem prvega certifikata le začetek zgodbe, ki se stalno ponavlja, iz leta v leto in to na vseh področjih delovanja zdravstvenega doma.

Informacije - Koronavirus

Informacije glede testiranj, cepljenja, itd. - SPREMEMBA S 06.03.2023