Laboratorij

Vodja laboratorija: Edita Ružič, mag.farm., spec.med.biok.

Ostali zaposleni:

 • Andreja Ferenčak, dipl.inž.lab.biomed.,
 • Aleksandra Kepe, dipl.inž.lab.biomed.,
 • Jasmina Farič, mag.lab.biomed.,
 • Zlatko Raduha, lab.teh.,
 • Željka Veselinović, dipl.inž.lab.biomed.,
 • Nuša Gjerkeš, lab. teh.,
 • Manuela Rotar, dipl. med. sestra

Delovni čas:

Od ponedeljka do petka 6.30 – 14.30
Odvzem biološkega materiala: 6.45 – 10.00
Odvzem biološkega materiala za nujne primere: 6.45 – 14.00

Telefon:

Pisarna: 02/ 578 92 54
Informacije glede naročanja: 02/ 578 92 42
Ostale številke: 02/ 578 92 47

Klinični laboratorij  je organiziran kot samostojna delovna enota v ZD Lendava. Opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva. Dejavnost je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasli populaciji in varovancem domov starejših občanov. Pokriva laboratorijske preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, preiskave preventivnih pregledov medicine dela, športa in prometa ,samoplačnikov  ter zunanjih naročnikov (zdravnikov zasebnikov).

Dejavnost laboratorija obsega:

 • sprejem preiskovanca in naročila laboratorijskih preiskav
 • izvajanje obremenitvenih in presejalnih testov
 • odvzem in sprejem biološkega materiala (kri, urin, blato)
 • priprava vzorcev: centrifugiranje, razdeljevanje, shranjevanje in odpošiljanje biološkega materiala v druge ustanove
 • izvajanje osnovnih preiskav iz polne krvi, seruma, plazme, urina in blata
 • nadzor nad laboratorijskimi testi, ki se izvajajo ob preiskovancu v zdravstvenih postajah (ZP Črenšovci, ZP Turnišče, ZP Dobrovnik).

Laboratorij je opremljen z najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne analize bioloških materialov, nenehno uvaja nove preiskave, skladno z zahtevami klinične prakse. Vsi procesi in postopki vseh faz laboratorijskega dela so sledljivi in dokumentirani. Laboratorijsko delo poteka preko laboratorijskega informacijskega sistema, ki je povezan s celovitim  sistemom od naročanja laboratorijskih preiskav do elektronskega prenosa rezultatov opravljenih analiz.

Klinični laboratorij ZD Lendava je dne 05.05.2011 pridobil dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS na podlagi 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 23/05) in 4. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. l. RS št. 64/2004).

20.06.2016 je klinični laboratorij pridobil podaljšanje dovoljenja za delo iz Ministrstva za zdravje za obdobje 5 let.

Pri načrtovanju in oblikovanju laboratorijskega procesa sledimo strokovnim in tehničnim pogojem pravilnika.

Za doseganje kakovosti smo vzpostavili celovit sistem zagotavljanja kakovosti, ki vključuje načrtovanje in vodenje postopkov v vseh fazah laboratorijskega procesa (predanalitičnem, analitičnem in poanalitičnem). Sistem zagotavljanja kakovosti urejamo z izvajanjem  in organiziranjem notranje kontrole kakovosti in zunanje ocene kakovosti (SNEQAS, RIQAS).

Seznam preiskav  v kliničnem laboratoriju

Čas izvedbe preiskav v kliničnem laboratoriju

Cenik laboratorijskih preiskav za samoplačnike

Priprava preiskovanca pred odvzemom biološkega materiala: