• Domov
  • Dispanzerji
  • Patronažna Služba

Patronažna Služba

Služba polivalentne patronaže predstavlja izvajanje vseh dejavnosti patronažnega varstva, klasična polivalentna patronaža, babiška zdravstvena nega in zdravstvena nega bolnika na domu.

Patronažne medicinske sestre:

* Mojca Rožman Nagy, vodja patronažne službe

* Andreja Časar

* Tatjana Mlinarič

* Katja Kuk

* Doris Gal Kiralj

* Bogdan Klavdija

* Urška Buzeti Hozjan

* Karmen Seči

* Erika Gaber Horvat

Delovni čas:

  • Pon – pet: med 7.00 in 19.00 uro,
  • Sobota med 7.00 in 12.00 uro,
  • Nedelja in prazniki samo za nujne obiske po naročilu zdravnika in obisk otročnic, ki so prejšnji dan prišle iz porodnišnice.

Telefonska številka patronažne službe: (02) 578 9 255.

Patronažna služba ZDL izvaja naslednje dejavnosti: Klasična polivalentna patronaža predstavlja izvajanje naslednjih obiskov, glede na pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar štejemo med preventivno dejavnost:

* osem patronažnih obiskov v družini z dojenčkom v starosti do enega leta,

* dva dodatna patronažna obiska pri dojenčkih slepih in invalidnih mater do 12. meseca otrokove starosti,

* en obisk v 2. in 3. letu starosti,

* dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 7 do 25 let, ki so v domači oskrbi in se ne šolajo,

* en obisk pri nosečnici v drugi polovici nosečnosti,

* dva patronažna obiska na leto v družini bolnika z aktivno tuberkulozo in dva patronažna obiska na leto pri zavarovanih osebah starih nad 25 let, ki so kronično bolni, težki invalidi, osameli in socialno ogroženi ter z motnjami v razvoju.

Patronažna zdravstvena nega nosečnice, otročnice in novorojenčka predstavlja izvajanje babiške zdravstvene nege, prav tako preventivna dejavnost:

* nosečnica je upravičena do enega obiska v zadnjem tromesečju nosečnosti,
* otročnica in novorojenček pa do patronažnih obiskov naslednji dan po prihodu iz porodnišnice, ki se vršijo po potrebi (8 obiskov do dopolnjenega 12. meseca starosti otroka).

Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu je kurativna dejavnost in predstavlja izvajanje negovalnih intervencij, ki jih predpiše na delovnem nalogu osebni izbrani zdravnik:
* osebna higiena in zdravstvena nega bolnika,
* nega vseh vrst stom (traheostoma, gastrostoma, nefrostoma, jejunostoma,…)
* aplikacija predpisane in dogovorjene terapije:
* injekcije, prevezi, menjava trajnih urinskih katetrov pri ženskah, kateterizacija pri ženskah, klistir, odvzem šivov in sponk, infuzije, učenje samostojne aplikacije injekcij, razgibavanje, odvzem blata, urina in krvi za laboratorijske preiskave, obravnava bolnika s kisikom na domu.

Služba polivalentne patronaže predstavlja izvajanje vseh dejavnosti patronažnega varstva, klasična polivalentna patronaža, babiška zdravstvena nega in zdravstvena nega bolnika na domu. Vse te naloge izvaja ena patronažna medicinska sestra na svojem terenskem območju.