• Domov
  • Ambulante
  • Ambulanta družinske medicine

Ambulanta družinske medicine

Ambulante družinske medicine delujejo v sklopu družinske medicine posameznih zdravnikov.

Namen ambulante je:

* Zgodnje odkrivanje bolnikov z določenimi kroničnimi obolenje:(npr. astma, KOPB, sladkorna bolezen, povišan krvni pritisk, depresija itn.), s presejalnimi metodami:

–  Napotitve na presejalne laboratorijske preiskave.

–  Izpolnjevanjem vprašalnikov

–  Merjenjem telesne teže, višine, krvnega pritiska, saturacije SO2, ITM

–  Z uporabo aparatur, spirometrija

* Boljša oskrba kroničnih bolnikov z svetovanjem in zdravstveno vzgojno obravnavo glede dejavnikov tveganja: (kajenje, debelost, telesna neaktivnost, alkohol itn.)

* Spremljanje zdravstvenega stanja kroničnih bolnikov zaradi preprečitve poslabšanja bolezni.

* Pri sumu na bolezen, napotitev k lečečemu zdravniku!

* Pomoč pri prepoznavanju znakov bolezni oz. poslabšanju bolezni, samooskrbi, rednem in pravilnem jemanju zdravil, uporabi medicinsko tehničnih pripomočkov.

Delovni čas ambulant družinske medicine je objavljen pod posameznimi splošnimi ambulantami.

Pomembno obvestilo: SPREMENJENO DELOVANJE AMBULANT

Obvestilo o spremenjenem delovanju ambulant zaradi izrednih razmer – razglasitve epidemije