• Domov
  • Ambulante
  • Ambulanta družinske medicine

Ambulanta družinske medicine

Ambulante družinske medicine delujejo v sklopu družinske medicine posameznih zdravnikov.

Namen ambulante je:

* Zgodnje odkrivanje bolnikov z določenimi kroničnimi obolenje:(npr. astma, KOPB, sladkorna bolezen, povišan krvni pritisk, depresija itn.), s presejalnimi metodami:

–  Napotitve na presejalne laboratorijske preiskave.

–  Izpolnjevanjem vprašalnikov

–  Merjenjem telesne teže, višine, krvnega pritiska, saturacije SO2, ITM

–  Z uporabo aparatur, spirometrija

* Boljša oskrba kroničnih bolnikov z svetovanjem in zdravstveno vzgojno obravnavo glede dejavnikov tveganja: (kajenje, debelost, telesna neaktivnost, alkohol itn.)

* Spremljanje zdravstvenega stanja kroničnih bolnikov zaradi preprečitve poslabšanja bolezni.

* Pri sumu na bolezen, napotitev k lečečemu zdravniku!

* Pomoč pri prepoznavanju znakov bolezni oz. poslabšanju bolezni, samooskrbi, rednem in pravilnem jemanju zdravil, uporabi medicinsko tehničnih pripomočkov.

Delovni čas ambulant družinske medicine je objavljen pod posameznimi splošnimi ambulantami.