Zdravstveni dom Lendava - Egészségház Lendva


Telefonska št. ZD Lendava: (02) 578 9210
Telefonska št. za nujno medicinsko pomoč: 112

  • Slider Image 2
  • Slider Image 3
  • Slider Image 4
Feature image

Čakalne dobe v ZD Lendava

When it comes to weddings you probably dont want

Feature image

Nacionalne čakalne dobe

When it comes to weddings you probably dont want

Feature image

Odsotnost zdravnikov in zobozdravnikov

When it comes to weddings you probably dont want

Feature image

Skupaj za družbo zdravja s temo DOSTOPNOST

When it comes to weddings you probably dont want

Temeljno poslanstvo ZD Lendava je zagotavljati uporabnikom zdravstvenih storitev, predvsem občanom naših občin (Lendava, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Črenšovci, Odranci,Velika Polana) čim bolj dostopno, optimalno in kakovostno skrb za zdravje na področju preprečevanja in zdravljenja bolezni in poškodb.

Vodijo nas vrednote, kot so: strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izobrazbo, medsebojno zaupanje, zanesljivost, upoštevanje in izvajanje dogovorov, natančno izvajanje nalog, upoštevanje delovnega časa, stalen osebnostni razvoj zaposlenih, dobro sodelovanje v timu, pozitivno komuniciranje z uporabniki in s sodelavci, odgovornost do uporabnikov in sodelavcev, pripadnost zavodu in še katere.

Želimo ostati dostopna, ključna zdravstvena ustanova na primarnem nivoju na območju naših občin  za izvajanje preventivnih dejavnosti, za organiziranje dežurne službe, učna baza za srednješolski in univerzitetni kader ter partnerji pri oblikovanju zdravstvene politike občin ustanoviteljic.

Pot h kakovosti ni končana: eden od temeljnih aksiomov kakovosti so stalne izboljšave. Zunanje presoje se ponavljajo vsako leto, zato je pojem prvega certifikata le začetek zgodbe, ki se stalno ponavlja, iz leta v leto in to na vseh področjih delovanja zdravstvenega doma.